HOME | เกี่ยวกับคณะ | โครงสร้างคณะ | บุคลากร | หลักสูตร| ผู้บริหารคณะ | ติดต่อเรา | English Version |

Un title page
    บทความ
    ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
    ข่าวยาน่ารู้
    พัฒนานักศึกษา
    บริการวิชาการ
    วิจัย
    การจัดการความรู้
    การประกันคุณภาพการศึกษา
    จรรยาบรรณวิชาชีพ
    ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม
    ภาพกิจกรรมคณะ
    กระดานสนทนา
    Website และกิจกรรมวิชาการพัฒนาวิชาชีพที่น่าสนใจ
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
     หน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา

รศ.ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
สารจากคณบดี

   username
 
   password
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชม


พัฒนานักศึกษา

Un title page

สโมสรนักศึกษา | กิจกรรมนักศึกษา | ปฏิทินกิจกรรม | คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ |

ประกาศ ว่าด้วยวินัย ความประพฤติและบทลงโทษนักศึกษา || ระเบียบ เครื่องแต่งกายนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

ระเบียบ ประกาศคณะ เรื่องข้อกำหนดด้านพฤติกรรม ด้านคูณธรรม จริยธรรมนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
งานไหว้ครูและรับเสื้อกาวน์ 2013 2013
วันรายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็น นศ.เภสัช EAU 2013 2013
รับน้อง สัมฤทธิ์ 2013 2013
กิจกรรมเปิดสายรหัส RX5 2013 2013
ดาวเดือน EAU RX5 2013 2013
Health Science Sport Games 2013 2013
เภสัชสัมพันธ์ครั้งที่ 25 KKU 2013 2013
Freshy Day 2013 2013
EAU star contest 2013 2013
งานกีฬาฝ้ายคำ 2013 2013
First [email protected] รักแรกพบครั้งที่ 9 2013

"หมอยาอาสา" ทำดีเพื่อพ่อหลวง
        ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำผักกูด  ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

[19/10/2555]

คณะบดี คณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา เข้าฟังการบรรยาย "AEC 2015 เปิดประตูสู่อาเซียน....คุณพร้อมแล้วหรือยัง?" โดยสถาบัน Up2Days

[15/08/2555]
กิจกรรมกีฬา Freshy 2012 [20/06/2555]
อาเซียน (Asean) หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ....อ่านต่อ... [01/05/2555]
โครงการหมอยาอาสา [11/05/2555]
เลือกตั้ง นายกสโมสรคณะเภสัชศาสตร์ [01/03/2555]
กิจกรรมหนังสือมือสองเพื่อน้องผู้ห่างไกล [01/03/2555]
อาศิรวาท 12 สิงหา. [17/08/2554]
ฝ้ายคำเกมส์ 2554 [17-19/01/2554]
จลล้างมือสูตรสปา ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ [22/12/2553]
[7/11/53]
อยกระทง 2553 [17/11/2553]
กีฬาเภสัชสัมพันธ์ครั้งที่ 23 "โกร่งประชันเกมส์"
[19-22/10/2553]
มอยาอาสาทำดีเพื่อพ่อ
[02/01/2554]
กิจกรรมประกวดดนตรีสร้างสุขน้องพี่ EAU ครั้งที่ 2
[08/09/2553]
โครงการเปิดโลกสมุนไพร ตอนตะไคร้หอมไล่ยุง (slide) [08/09/2553]
โครงการเปิดโลกสมุนไพร ตอนตะไคร้หอมไล่ยุง (image)
[08/09/2553]
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา คณะเภสัช ปี 2552
[17/02/2553]
กีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 22
[19-22/06/2552]
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญคณะเภสัชศาสตร์และคณะนิติศาสตร์
[25/06/2552]
Freshy Day
[17/06/2552]
กิจกรรมประดับเข็ม RX 2552
[10/06/2552]
ค่ายพุทธบุตรครั้งที่ 1
[4-6/06/2552]
  แผ่นพับโครงการยาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ [ดาวน์โหลด]  
   ระบบการลงทะเบียนlระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา l ระบบกิจกรรมนักศึกษา l ระบบสารสนเทศ และสื่อการศึกษา l ระบบการขอใช้ปฏิบัติการ l ระบบการขอใช้ปฏิบัติการ

COPY RIGHT 2010
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย