HOME | เกี่ยวกับคณะ | โครงสร้างคณะ | บุคลากร | หลักสูตร| ผู้บริหารคณะ | ติดต่อเรา |

Un title page
 
 
   
     
 

      นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คว้า 2 รางวัล จากการเข้าประกวดโครงการสุดยอดเภสัชกรชุมชน รุ่นใหม่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมชุมชนเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556  ณ โรงแรมเซ็นต์จูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ โดย นายกุญชร  เหรียญทอง 
และนางสาวศิวพร  เกี้ยวสันเทียะ  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับ  2 รางวัล  ดังนี้
                1.รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1  
                2.รางวัลขวัญใจมหาชน อันดับ 1
จากทีมทั้งหมด  17  ทีม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ขอบคุณภาพจาก http://www.facebook.com/pharcpa
 
     


COPY RIGHT 2010
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย