ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมจุลนุสรณ์ 2556

IMG 5436 IMG 5437 IMG 5438 IMG 5439
IMG 5440 IMG 5441 IMG 5442 IMG 5443
IMG 5444 IMG 5445 IMG 5446 IMG 5447