พิธิีรดน้ำดำหัว ขอพร อาจารย์ผู้ใหญ่

คณะเภสัชสาตร์จัดพธีประเพณีสงกรานต์พิธิีรดน้ำดำหัว ขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ ปี2557
IMG 7828 IMG 7843 IMG 7848 IMG 7855
IMG 7859 IMG 7873 IMG 7874 IMG 7935
IMG 7936 IMG 7944 IMG 7967 IMG 7972
IMG 8002 IMG 8003 IMG 8004 IMG 8005
IMG 8006 IMG 8007 IMG 8020 64547
64548