สภาเภสัชกรรมตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความก้าวหน้าหลังการรับรอง สถาบันของคณะเภสัชศาสตร์

โดยคณะอนุกรรมการประเมินสถาบัน และหลักสูตรเภสัชศาสตร์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดของสภาเภสัชกรรม
IMG 5821 IMG 5822 IMG 5824 IMG 5825
IMG 5826 IMG 5827 IMG 5828 IMG 5829
IMG 5830 IMG 5833 IMG 5834 IMG 5835
IMG 5836 IMG 5838 IMG 5839 IMG 5840
IMG 5841 IMG 5842 IMG 5843 IMG 5844
IMG 5845 IMG 5846 IMG 5847 IMG 5849
IMG 5851 IMG 5852 IMG 5856 IMG 5857
IMG 5858 IMG 5862 IMG 5865 IMG 5866
IMG 5869 IMG 5870 IMG 5871 IMG 5872
IMG 5873 IMG 5874 IMG 5875 IMG 5876
IMG 5877 IMG 5878 IMG 5879 IMG 5881
IMG 5882 IMG 5883 IMG 5887 IMG 5888
IMG 5889 IMG 5890 IMG 5892 IMG 5893
IMG 5900 IMG 5880 IMG 5884 IMG 5901
IMG 5864 IMG 5867 IMG 5868 IMG 5901 1